La situació de l'hotel és cèntrica. Això comporta els seus avantatges i desavantatges. L'hotel oferim 25 places limitades per als nostres clients que no es troben al mateix hotel. Es troben a 500 metres de l'hotel al pàrquing vigilat 24 hs Costa d'en Carbonell. Lloret té un espai d'estacionament limitat.

Només es pot reservar a la nostra web.