• (+34) 972 365 498
 • (+34) 972 365 498
 • info@hotelacapulcolloret.com

Política de privacitat

INTRODUCCIÓ

La seva privacitat és important per a nosaltres, així que, mitjançant aquest document, li expliquem quines dades recollim dels usuaris, com els utilitzem i per què, entre altres indicacions. Els majors de 14 anys podran registrar-se com usuaris sense el previ consentiment dels seus pares, tutors o representants legals. En cas de menors de 14 anys o identificats com a "incapaços legalment", sempre necessitarem del consentiment patern, o del tutor / a o representant legal.

Per a la seva informació, mai demanarem més informació de la que realment necessitarem per als serveis requerits; mai la compartirem amb tercers, excepte per obligació legal o amb la seva autorització prèvia; i mai utilitzarem les seves dades per a una altra finalitat no indicada prèviament.

Com a usuaris, haurà de llegir atentament aquesta Política de privacitat de manera regular, i sempre que introdueixi les seves dades personals, ja que aquest document pot patir modificacions ja que el prestador pot modificar qualsevol tipus d’informació que pugui aparèixer a la web para complir amb la normativa o actualitzar la política, i sense que existeixi la obligació de pre-avisar o posar en coneixement dels usuaris dites obligacions, sent suficients la publicació al lloc web del prestador.


RESPONSABLE DEL TRACTAMENT:

Identitat: FORTACO, S.L. (també el prestador)

NIF: B17120445                

Direcció postal: C/ Josep de Togores, 21 17310 Lloret de Mar 

Correu electrònic: info@hotelacapulcolloret.com

 

FORTACO, S.L., com a responsable del lloc web, de conformitat amb lo disposat en el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (RGPD) relatiu a la protecció de les persones físiques en lo que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i demés normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, i per la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Sociedad de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), li informa que té implementades les mesures de seguretat necessàries, d’índole tècnica i organitzatives, per a garantir i protegir la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les dades introduïdes.


MÈTODES D’OBTENCIÓ DE LES DADES i DADES QUE RECAPTEM: Les dades que recollim i com les obtenim és la següent:

 1. Formularis de contacte:
  • Dades requerides: nom, mail, telèfon
  • Finalitat: per a poder respondre a les consultes i/o proporcionar informacions requerides per l'Usuari.
  • Legitimació: consentiment de l'Usuari
 2. Xat web:
  • Dades requerides: l'informació que voluntariament i lliurement, ens proporciones.
  • Finalitat: Respondre de forma àgil e immediata a la sol·licitud d'informació.
  • Legitimació: Interès legítim del responsable
 3. Suscripció a la Newsletter:
  • Dades requerides: mail
  • Finalitat: Enviarte informació comercial d'interès sobre els nostres productes i/o serveis a través del mail
  • Legitimació: Consentimient de l'usuari
 4. Si contrata el servei a través de la nostra pàgina web:
  • Dades requerides: nom, cognoms, direcció, email, telèfon, dades bancàries o informació sobre una targeta de crèdit o dèbit
  • Finalitat: contratació del nostre servei/compra del nostre producte
  • Legitimació: consentimient de l'usuario
 5. WhatsApp: a l'apartat WhatsApp de la present política es detalla el seu ús.
 6. Dur a terme la relació contractual i les gestions administratives, fiscals i contables anàlogues i que siguin necessàries en virtut de la legislació vigent

                   a)  Dades requerides: nom i cogonoms, telèfon, direcció, DNI, email, dades firma

                   b)  Finalitat: dur a terme la gestió comercial fiscal i administrativa interna

                   c)  Legitimació: Consentiment de l'interesat i relació contractual

 

Les fotografies que estiguin penjades a la web són propietat de FORTACO, S.L., incloent les dels menors, en les que, per la obtenció d’aquestes, s’ha obtingut el consentiment previ dels pares, tutors o representants legals mitjançant la firma dels formularis realitzats per a tal efecte pels centres en els que els menors formen part. No obstant, els pares, tutors o representants dels menors, com a titulars de l’exercici dels drets d’aquests, i sempre previ requeriment formal per escrit, poden indicar la negativa a l’ús de la imatge del menor; en aquest cas, la imatge es mostrarà pixelada.

Pot revocar en qualsevol moment el seu consentiment remetent un escrit amb l’assumpte "Baixa" a l’email ressenyat.

D’acord amb la LSSICE, FORTACO, S.L. no realitza pràctiques de SPAM, per tant, no envia correus comercials per e-mail que no hagin sigut prèviament sol·licitats o autoritzats per l’Usuari. En conseqüència, en totes les comunicacions que rebrà del prestador, l’usuari té la possibilitat de cancel·lar el seu consentiment exprés per a rebre les nostres comunicacions.

No tractarem les seves dades personals par a cap altre finalitat de les descrites excepte per obligació legal o requeriment judicial.

No serà objecte de decisions basades en tractaments automatitzats que produeixin efectes sobre les seves dades.


TERMINI DE CONSERVACIÓ DE LES DADES:

Les seves dades es conservaran mentre duri la relació comercial amb nosaltres o exerceixi el seu dret de cancel·lació o oposició, o limitació al tractament. Tanmateix, conservarem les seves dades en els terminis legalment previstos en les disposicions aplicables.


DESTINATARIS DE CESIONS O TRANSFERÈNCIES:

FORTACO, S.L. no porta a terme cap cessió o comunicació de dades ni dins ni fora de la UE. El prestador únicament facilitarà informació a les forces i cossos de seguretat sota ordre judicial o per obligació d’una norma legal, sense perjudici de poder bloquejar o cancel·lar el seu compte si pot haver-hi indicis de la comissió d’algun delicte per part de l’usuari. La informació facilitada serà només la que disposi en aquell moment el prestador.

La informació que ens proporcioni a través d’aquest lloc web serà allotjada als servidors de FORTACO, S.L., contractats a l’empresa ALTER EGO WEB, amb CIF B-55087761 i direcció C/Ponent nº33 Esc.B 4rt 1ª (Figueres), que presta el servei d’allotjament de la web. El tractament de les dades de l’entitat es troba regulat mitjançant un contracte encarregat del tractament entre el prestador i aquesta empresa.

Així mateix, el prestador utilitza determinades eines per a prestar serveis necessaris pel desenvolupament de l’activitat, podent emmagatzemar les seves dades. Aquestes eines són les següents:

Google Analytics: per realitzar un anàlisis i mètrica de l’ús que els usuaris fan de la web a través de les cookies. La informació que generen i recopilen aquestes cookies sobre l’ús (incloent la direcció IP) serà directament transmesa i arxivada per Google Inc., ubicada a Delaware, 1600 Amphitheatre Parkway, Montaré View (California), CA 94043 d’Estats Units ( " Google "), als seus servidors d’Estats Units.

Les seves dades es conservaran mentre duri la relació comercial amb nosaltres o exerceixi el seu dret de cancelació o oposició, o limitació del tractament. Tanmateix, conservarem les seves dades en un termini legalment establert en les disposicions aplicables.


DRETS DE LES PERSONES INTERESSADES:

Com a usuari-interessat, pot sol·licitar l’exercici dels següents drets enfront FORTACO, S.L. presentant un escrit a la direcció postal de l’encapçalament o enviant un correu electrònic a info@hotelacapulcolloret.com, indicant com a Assumpte: "PROTECCIÓ DE DADES: DRETS DELS AFECTATS "

Drets:

Com a usuari, té dret a retirar el consentiment donat en qualsevol moment. La retirada del consentiment no afectarà a la licitud del tractament efectuat abans de la retirada del consentiment.

També té dret a presentar una reclamació enfront l’autoritat de control si considera que poden haver-se vist vulnerats els seus drets en relació a la protecció de les seves dades (aepd.es).


INFORMACIÓ ADDICIONAL

MESURES DE SEGURETAT:

Les dades que ens faciliti es tractaran de forma confidencial. El prestador ha adoptat totes las mesures tècniques i organitzatives i tots els nivells de protecció necessaris par a garantir la seguretat en el tractament de les dades i evitar la seva alteració, pèrdua, robatori, tractament o accés no autoritzat, d’acord a l’estat de la tecnologia i naturalesa de les dades emmagatzemades. Així mateix, es garanteix també que el tractament i registre en fitxers, programes, sistemes o equips, locals i centres compleixen amb els requisits i condicions d’integritat i seguretat establertes en la normativa vigent.


IDIOMA

L’idioma aplicable a aquesta política de privacitat és el castellà. Por tant, en cas de que hi hagués alguna contradicció en alguna de las versions facilitades en altres idiomes, prevaldrà la versió en castellà.


XARXES SOCIALS

L’informem que FORTACO, S.L. pot tenir presència a xarxes socials. El tractament de les dades que es porta a terme de les persones que es facin seguidores a les xarxes socials (i / o realitzen qualsevol vincle o acció de connexió a través de les xarxes socials) de les pàgines oficials de FORTACO, S.L. es regirà per aquest apartat , així com per aquelles condicions d’ús, polítiques de privacitat i normatives d’accés que pertanyin a la xarxa social que procedeixi en cada cas i acceptades prèviament per l’usuari.

FORTACO, S.L. tractarà les seves dades amb les finalitats d’administrar correctament la seva presència a la xarxa social, informant d’activitats, productes o serveis del prestador, així com per qualsevol altra finalitat que les normatives de les Xarxes Socials permetin.

Queda prohibida la publicació de continguts:

Així mateix, FORTACO, S.L. es reserva la potestat de retirar, sense previ avis del lloc web o de la xarxa social corporativa aquells continguts que es considerin inadequats.

En tot cas, si vostè remet informació personal a través de la xarxa social, FORTACO, S.L. quedarà exempt de responsabilitat en relació amb les mesures de seguretat aplicables a la present plataforma i l’usuari, en cas de voler conèixer-les, haurà de consultar les corresponents condicions particulars de la xarxa en qüestió.


PUBLICACIO DEL SEU TESTIMONI

En cas que l'usuari vulgui publicar la seva opinió a la web, l'informem que les dades aportades seran tractades per atendre els suggeriments proposats, experiències o opinions dels serveis per a ser publicats a la pàgina web i així poder ajudar a d'altres usuaris. Les dades es conservaran mentre hi hagi un interès mutu per a mantenir la fi del tractament i quan ja no sigui necessari per a tal fi, es suprimiran com a mesura de seguretat adequades per garantir la pseudonimització de les dades o destrucció total de les dades. Els testimonis es publicaran a la nostra pàgina web. L'única dada personal que es publicarà del testimoni serà el nom i cognoms.


WHATSAPP

El tractament de les dades que duguin a terme les persones que realitzen una consulta a través de WhatsApp de FORTACO, S.L. es regirà per aquest apartat, així com aquelles condicions d'ús, política de privacitat i normatives d'accés que pertanyin a l'aplicació, procedin en cada cas i acceptades previament per l'usuari. FORTACO, S.L. tractarà les seves dades amb la finalitat d'administrar correctament la seva consulta, així com qualsevol altre finalitat de la gestió administrativa del servei. Es prohibeix l'ús de WhatsApp de FORTACO S.L, per a l'enviament de continguts que no siguin necessaris per a donar resposta a la consulta i que siguin il·lícits per la normativa nacional o internacional que atenti contra els drets fonamentals de les persones i en general que contravinguin els principis de legatitat, honradesa, responsabilitat, protecció de la vida privada, la protecció del consumidor i els drets de propietat intel·lectual e industrial.


CANVIS EN LA PRESENT POLÍTICA DE PRIVACITAT

FORTACO, S.L. es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials.


REVOCABILITAT

El consentiment prestat, tant pel tractament com per la cessió de les dades dels interessats, és revocable en qualsevol moment comunicant-ho a FORTACO, S.L. en els termes establerts en aquesta Política per a l’exercici dels drets. Aquesta revocació en cap caso tindrà caràcter retroactiu.


LEGISLACIÓ

Amb caràcter general les relaciones entre FORTACO, S.L. amb els Usuaris dels seus serveis telemàtics, presents en aquesta web, estan sotmesos a la legislació i jurisdicció espanyola a la que es sotmeten expressament les parts, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats con el seu ús els Jutjats i Tribunals del domicili del prestador (si no és considerat com a consumidor a efectes del TRLGDCU) o de l’usuari (si és considerat com a consumidor a efectes del TRLGDCU).